PRACOWNIK PORZĄDKOWO – GOSPODARCZY

PRACOWNIK PORZĄDKOWO – GOSPODARCZY

Informacje

Zakres obowiązków:
Utrzymywanie stanu czystości na terenie firmy oraz na terenie który bezpośrednio do niej przylega;
Utrzymywanie podstawowego sprzętu gospodarczego w należytym stanie technicznym;
Zapewnienie obsługi technicznej obiektów będących własnością firmy;
Wykonywanie napraw, m.in. ślusarskich, malarskich czy hydraulicznych;
Dbanie o obiekty oraz o teren w otoczeniu budynków, m.in. odśnieżanie ciągów komunikacyjnych, koszenie, zbieranie skoszonej trawy, grabienie, opróżnianie koszy na śmieci;
Zgłaszanie na bieżąco wszelkich awarii i usterek w budynkach należących do firmy;
Wykonywanie zgodnie z obowiązującymi przepisami czynności związanych z bezpiecznym i skutecznym zabezpieczeniem obiektów w zakresie BHP i PPOŻ;
Zabezpieczenie mienia na obiekcie przed kradzieżą i dewastacją;
Inne prace gospodarcze wynikające z bieżących potrzeb

Wymagania:
Orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych
Prawo jazdy kat. B

Dane Dobrowolne:
Umiejętność wykonywania drobnych napraw (tzw. złota rączka)
Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność
Zaangażowanie i motywacja do pracy
Dobra organizacja pracy
Samodzielność i energia w działaniu

Oferujemy:
Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
Motywacyjny system wynagradzania
Bardzo dobrą atmosferę w pracy
Możliwość zdobywania nowych doświadczeń

Na podaniu prosimy o dopisanie:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2018r. Poz. 1000 oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r.). Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Racy Mind