Niepubliczne Przedszkole Specjalne Tajemniczy Ogród

ZOBACZ NA MAPIE

Niepubliczne Przedszkole Specjalne Tajemniczy Ogród

Niepubliczne Przedszkole Specjalne Tajemniczy Ogród

Niepubliczne Przedszkole Specjalne Tajemniczy Ogród Zostało stworzone dla Dzieci z Autyzmem oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju, celem niesienia bezpłatnej kompleksowej pomocy terapeutyczno-rehabilitacyjnej  ze stałą opieką specjalisty lekarza psychiatry i neurologa.

Oferta przedszkola:

 • zapewniamy bezpłatny pobyt dzieci w przedszkolu (opłata dotyczy jedynie wyżywienia),
 • stała opieka specjalisty lekarza psychiatry oraz neurologa dziecięcego, systematyczne konsultacje z rodzicami,
 • wszechstronna opieka psychologiczna, pedagogiczna oraz neurologopedyczna,
 • nowatorskie metody pedagogiczne,
 • dogoterapia – zajęcia z udziałem psa-terapeuty,
 • poradnictwo dla rodziców, stała współpraca ze specjalistami pracującymi z dziećmi,
 • pomoc w realizacji zadań rodzicielsko – wychowawczych,
 • przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej,
 • rozwijanie zainteresowań i talentów dzieci poprzez dodatkowe zajęcia muzyczno-taneczne, sportowe, plastyczno-techniczne,
 • stałość środowiska, bezpieczeństwo, akceptacja bez względu na stopień i rodzaj niepełnosprawności,
 • przestronne sale do zajęć, bogata baza dydaktyczna,
 • dobrze wyposażona sala do zajęć integracji sensorycznej,
 • nauka życia społecznego poprzez uczestnictwo w działaniach kulturalnych, turystycznych i zajęciach edukacyjnych organizowanych przez instytucje zewnętrzne,
 • realizacja programu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka, indywidualne zajęcia terapeutyczne,
 • wykwalifikowana, stale dokształcająca się kadra pedagogiczna posiadająca doświadczenie i intuicję pedagogiczną w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi.

  ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN NASZEJ PLACÓWKI

Tajemniczy Ogród, przedszkole