EDU Mistrz Matematyki Kurs dla Dzieci

ZOBACZ NA MAPIE

EDU Mistrz Matematyki Kurs dla Dzieci

EDU Mistrz Matematyki Kurs dla Dzieci

EDU Mistrz Matematyki Kurs dla Dzieci Kurs „Mistrz Matematyki” skierowany jest do uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej. Program spotkań zawiera ćwiczenia o charakterze dydaktyczno-wyrównawczym, ale również rozwijającym zainteresowania uczniów. Każde zajęcia to także gry i zabawy, które uatrakcyjnią naukę, pobudzą logiczne myślenie. Zabawa matematyką odczaruje królową nauk.

Czas trwania: 9 miesięcy (34 godziny lekcyjne)

Jednym z głównych założeń kursu jest przełamanie strachu przed matematyką i przywrócenie wiary we własne siły! Matematyka nie musi być problemem. Dzięki ukazaniu przydatności umiejętności matematycznych oraz usystematyzowaniu  wiedzy zdobytej na lekcjach, uczniowie chętnie podejmują się wyzwań, zdobywają pewność siebie, tak niezbędną w procesie uczenia się. Kreatywne działania matematyczne pobudzą ich rozwój intelektualny. Motywację do pracy dodatkowo wzmocni stosowanie metod kreatywnych oraz premiowanie każdego intelektualnego i czynnego wysiłku.

Kurs „Mistrz Matematyki” organizowany jest w pięciu grupach wiekowych:

  • klasa IV
  • klasa V
  • klasa VI
  • klasa VII
  • klasa VIII

Dzięki czemu uczniowie na bieżąco utrwalają materiał szkolny. Ponadto program uwzględnia indywidualne potrzeby ucznia. Praca w małych grupach (do 8 osób) zapewni komfort pracy dzieciom i młodzieży. Poznanie swoich mocnych i słabych stron doprowadzi Cię do sukcesu. Mocne strony dodają wiary we własne możliwości, świadomość słabych – umożliwi Ci je wyeliminować.

Zapraszamy ósmoklasistów! Specjalnie dla nich opracowaliśmy program kursu, przygotowujący ich do sprawdzianu po klasie ósmej!

Zapraszamy!

EDU Mistrz Matematyki , kurs matematyki,