BHP-Kadry-Prawo Pracy Agnieszka Sochacka

ZOBACZ NA MAPIE

BHP-Kadry-Prawo Pracy Agnieszka Sochacka

BHP-Kadry-Prawo Pracy Agnieszka Sochacka

Firma „BHP, Kadry, Prawo Pracy Agnieszka Sochacka” zajmuje się kompleksową obsługą przedsiębiorców w zakresie szkoleń i usług BHP, kadr i prawa pracy. Dynamicznie i sukcesywnie zmieniające się przepisy dotyczące czasu pracy, nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, a także dokumentacji pracowniczej oraz zasad BHP, nakładają na pracodawców szereg obowiązków, jak i obligują ich do śledzenia i interpretowania wciąż zmieniających się aktów prawnych.

Szkolenia BHP z dojazdem do Klienta!

Usługi w zakresie BHP:

 • Szkolenia wstępne i okresowe bhp dla Pracowników,
 • Szkolenia okresowe bhp dla Pracodawców,
 • Analiza ryzyka zawodowego,
 • Sporządzanie dokumentacji powypadkowej.

Usługi w zakresie Kadr i Prawa Pracy:

 • Akta osobowe Pracowników: prowadzenie, uzupełnianie, porządkowanie, założenie,
 • Prowadzenie kartotek urlopowych,
 • Zawieranie, rozwiązywanie umów o pracę,
 • Wystawianie świadectw pracy,
 • Wypowiedzenia, porozumienia,
 • Doradztwo w zakresie prawa pracy i BHP,
 • Ewidencja czasu pracy,
 • Harmonogram czasu pracy.

Zapraszamy do kontaktu.

BHP, Kadry, Prawo Pracy