Sto Pociech w Opolu Lubelskim Prywatna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

ZOBACZ NA MAPIE

Sto Pociech w Opolu Lubelskim Prywatna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Sto Pociech w Opolu Lubelskim Prywatna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Sto Pociech w Opolu Lubelskim Prywatna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, to działająca od września 2015 roku poradnia psychologiczno-pedagogiczna dla dzieci. Świadczymy profesjonalną pomoc dzieciom kwalifikującym się do programu Wczesnego Wspomagania Rozwoju. Opieką obejmujemy także ich rodziny. Jesteśmy jedyną tego typu placówką działającą na terenie powiatu opolskiego. Wspieramy dzieci w rozwoju: intelektualnym, emocjonalnym, społecznym, psychicznym i duchowym. W naszej poradni na dzieci oraz ich rodziców i opiekunów czeka fachowy, zaangażowany i życzliwy zespół specjalistów: pedagogów, psychologów, terapeutów integracji sensorycznej, fizjoterapeutów, logopedów i neurologopedów. Współpracujemy również z psychiatrami, neurologami, terapeutami uzależnień, psychoterapeutami, terapeutami rodzin i pracownikami socjalnymi. Prowadzimy także dogoterapię cieszącą się wielkim zainteresowaniem u naszych Podopiecznych.  Nasz zespół nieustannie się uczy, podnosimy swoje kwalifikacje zawodowe, stawiamy na swój własny rozwój osobisty, by móc skuteczniej służyć pomocą innym. Zapraszamy!

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka:

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (WWR) to zintegrowany system oddziaływań profilaktycznych, diagnostycznych, leczniczo–rehabilitacyjnych i terapeutyczno–edukacyjnych, prowadzony przez interdyscyplinarny zespół specjalistów. Może dotyczyć rozwoju motorycznego, emocjonalnego, społecznego, stymulacji polisensorycznej (wielozmysłowej), rozwoju mowy i języka, orientacji i poruszania się w przestrzeni, usprawniania widzenia, słuchu, umiejętności samoobsługi i funkcjonowania w środowisku, podnoszenia kompetencji społecznych dziecka poprzez treningi umiejętności społecznych itp. Wczesne wspomaganie rozwoju, ma na celu pobudzanie i stymulowanie ruchowego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia u niego niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole.

Zespoły wczesnego wspomagania rozwoju funkcjonują na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej. Gwarantuje ono każdemu dziecku (z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju) oraz jego rodzinie bezpłatne, wielospecjalistyczne wsparcie i stymulację rozwoju. Aby włączyć dziecko do programu wczesnego wspomagania rozwoju nie jest konieczne orzeczenie o niepełnosprawności.

W jaki sposób dziecko może zostać objęte programem Wczesnego Wspomagania Rozwoju?

Kwalifikacja dziecka do WWR odbywa się na podstawie  opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, wydawanej przez publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Rodzice składają do zespołu orzekającego przy publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych wniosek o wydanie opinii o potrzebie wczesnego rozwoju. Po uzyskaniu takiej opinii rodzic powinien  udać się do placówki, która realizuje wczesne wspomaganie rozwoju. Zespół WWR złożony z odpowiednich specjalistów planuje terapię i realizuje zajęcia. W jego skład wchodzą: psycholog, logopeda, pedagog i inni terapeuci.

Szanowni Państwo, zatroskani Rodzice!

Być może niepokoicie się, że Wasze dziecko nie rozwija się prawidłowo. Zachęcamy do kontaktowania się z naszą placówką (lub inną poradnią psychologiczno-pedagogiczną). Wysłuchamy Was, doradzimy, a jeśli się zdecydujecie, wszechstronnie zdiagnozujemy Wasze dziecko. Mamy do dyspozycji doświadczonych psychologów, pedagogów, logopedów, fizjoterapeutów i terapeutów SI, a także lekarzy-w tym psychiatrów i neurologa dziecięcego. Dysponujemy niemal wszystkimi metodami diagnostycznymi dla małych dzieci dostępnymi na rynku polskim. Pracujemy z dzieckiem tak, aby wykorzystać wszystkie potencjalne możliwości jego rozwoju.

Zapraszamy.

Sto Pociech,Poradnia, psycholog, pedagog