NZOZ VIAMED Poradnia Psychologiczna dla Dzieci i Młodzieży

ZOBACZ NA MAPIE

NZOZ VIAMED Poradnia Psychologiczna dla Dzieci i Młodzieży

NZOZ VIAMED Poradnia Psychologiczna dla Dzieci i Młodzieży

Jesteśmy zespołem specjalistów, zajmujących się zdrowiem fizycznym i psychicznym człowieka.
Naszym celem jest zdrowie osoby w wymiarze indywidualnym, rodzinnym, zawodowym i społecznym.

Zakres świadczeń:

 • Porada psychologiczna diagnostyczna
 • Porada psychologiczna
 • Psychoterapia indywidualna
 • Psychoterapia rodzinna
 • Psychoterapia grupowa
 • Wsparcie psychospołeczne
 • Wizyty, porady domowe lub środowiskowe

Pomoc skierowana jest do dzieci i młodzieży (do 21 r.ż.), która:

 • boryka się z problemami emocjonalnymi i zachowania,
 • spotyka się z licznymi sytuacjami kryzysowymi, problemami komunikacyjnymi z rodzicami, rodzeństwem, nauczycielami, rówieśnikami,
 • doświadcza zaburzeń lękowych, depresyjnych, odżywiania, psychosomatycznych (dolegliwości cielesnych mających podłoże w psychice),
 • doświadcza myśli samobójczych, samookalecza się,
 • padła ofiarą przemocy (psychicznej lub fizycznej).

Kontakt z nami: tel. 508 117 896  (rejestracja)

e-mail: pzp.poradnia.opole@gmail.com

Dodatkowych informacji udzielamy pod nr telefonu: 690 501 561

Usługi bezpłatne w ramach umowy z NFZ, bez skierowania, na wniosek rodzica.

Rejestracja telefoniczna:
poniedziałek-piątek
8:30 – 18:00.

Ośrodek środowiskowej opieki

Z dniem 1 kwietnia 2020 r. uruchomiliśmy działalność placówki nowego modelu ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży – Ośrodka środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży.

Ośrodek gwarantuje wspieranie swoimi działaniami terapeutycznymi m.in. placówki oświatowe, do których uczęszczają dzieci oraz ścisłą współpracę z innymi instytucjami udzielającymi wsparcia ich podopiecznym.

Dotychczas rodzice i opiekunowie dzieci, wymagających profesjonalnej pomocy psychologicznej, musieli na własną rękę poszukiwać miejsc specjalizujących  się w tego typu oddziaływaniach terapeutycznych. Obecnie dzieci i ich rodziny mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej  blisko ich miejsca zamieszkania, którą oferuje nasz ośrodek.

Nasze działania są finansowane przez NFZ

Powstały nowy ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży ma na celu wczesne wykrywanie m.in. zaburzeń emocjonalnych, lękowych, uzależnień od internetu, telefonu czy gier komputerowych.  Szerokie oddziaływania psychoterapeutyczne pozwalają na objęcie psychoterapią nie tylko dziecko ale również jego rodzinę oraz innych uczestników (np. rówieśników), stanowiących wsparcie społeczne dla danej osoby.

Ścisła współpraca pomiędzy specjalistami naszego ośrodka a nauczycielami szkoły, psychologami szkolnymi i pedagogami, daje możliwość szybkiej interwencji w stosunku do dzieci z różnymi problemami psychicznymi i opieki nad ich rodzinami.

Serdecznie zapraszamy do nawiązania współpracy.

Dyrektor Poradni
Zespół Specjalistów

Poradnia, psycholog, pedagog, VIAMED