Gabinet Psychoterapii Opole Lubelskie

ZOBACZ NA MAPIE

Gabinet Psychoterapii Opole Lubelskie

Gabinet Psychoterapii Opole Lubelskie

Gabinet Psychoterapii Opole Lubelskie Jestem psychologiem i psychoterapeutą. Oferuję profesjonalną pomoc psychologiczną i psychoterapeutyczną, zapewniam wsparcie i dyskrecję. W swojej pracy dbam o najwyższe standardy, zgodne z kodeksem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Komu pomagam?
Osobom, które doświadczają cierpienia w związku z:

 • trudnościami adaptacyjnymi
 • problemami relacyjnymi
 • lękami/atakami paniki
 • natrętnymi myślami/wspomnieniami
 • samotnością
 • zaburzeniami snu
 • zaburzeniami odżywiania
 • problemami z kontrolą złości
 • zaburzeniami nastroju
 • dolegliwościami somatycznymi, które nie znajdują wyjaśnienia medycznego (np. bóle głowy/serca, duszności itp.)
 • przeżywaniem innych trudności natury psychicznej
 • trudnościami wychowawczymi
 • niskim poczuciem własnej wartości
 • trudnością dokonywania życiowych wyborów
 • stratą bliskich/żałobą
 • przeżytą traumą
 • osobom, które chcą lepiej poznać siebie i rozwijać swoje możliwości osobiste/zawodowe

OFERTA:

Psychoterapia indywidualna:
Psychoterapia indywidualna odbywa się podczas regularnych spotkań, nazywanych sesjami terapeutycznymi. To praca, której punktem wyjścia są doświadczenia życiowe pacjenta i cierpienie, mające istotny wpływ na jego życie.

Psychoterapia grupowa:
Psychoterapia grupowa, ze względu na uniwersalny charakter, proponowana jest osobom z bardzo zróżnicowanymi trudnościami. Grupa terapeutyczna staje się miejscem, w którym poznajemy siebie, innych członków grupy i nasze interakcje z nimi.

Psychoterapia par/małżeństw:
Terapia par/małżeńska jest formą pomocy, w której biorą udział partnerzy/małżonkowie. Polega ona na rozmowie o trudnościach, oczekiwaniach oraz o zmianie. Do osiągania celów terapeutycznych potrzebne są współpraca i zaangażowanie wszystkich osób uczestniczących w terapii.

Psychoterapia młodzieży:
Terapia młodzieży jest jedną z form pomocy nastoletnim pacjentom, którzy w okresie dojrzewania doświadczają wielu przemian rozwojowych (tożsamości, hierarchii wartości, norm oraz ważnych decyzji życiowych).

Diagnoza psychologiczna:

Dostępne formy diagnozy:

Badanie osobowości – pozwalające stworzyć charakterystykę psychologiczną osoby badanej,

Badanie intelektu (ilorazu inteligencji) – pozwala określić poziom inteligencji osoby badanej oraz oszacować sprawność wybranych funkcji poznawczych,

Badanie neuropsychologiczne – pozwala rozpoznać obecność ewentualnych dysfunkcji ośrodkowego układu nerwowego oraz ocenić sprawność funkcjonowania poznawczego.

Dokłada procedura diagnozy psychologicznej (stosowane metody, zakres, czas) jest każdorazowo dopasowywana do indywidualnych potrzeb pacjenta. Diagnoza psychologiczna to najczęściej cykl 3 do 4 spotkań.

Konsultacje psychologiczne:
Konsultacje psychologiczne zwykle są spotkaniami wprowadzającymi w dalszy kontakt pomocowy. Służą zorientowaniu się w sytuacji życiowej osoby i jej trudnościach, mają na celu rozpoznanie problemu, a także ustalenie wstępnej diagnozy oraz zaproponowanie odpowiedniej formy pomocy psychologicznej lub psychoterapeutycznej.

Interwencja kryzysowa:
Interwencja kryzysowa to forma pomocy psychologicznej, udzielanej osobie w szczególnym rodzaju stresu, rozwijającego się w konsekwencji wystąpienia wydarzeń życiowych, takich jak strata bliskich/żałoba, trauma, utrata zdrowia, choroba, przeżycie zdrady, rozstanie/rozwód.

Jeśli doświadczasz cierpienia w związku z trudnościami, problemami osobistymi, małżeńskimi czy rodzinnymi i czujesz, że chcesz i potrzebujesz dokonać zmian w swoim życiu, to oferuję Ci swoją pomoc. 

Śledź naszą stronę i zobacz najnowsze wpisy:

Psycholog, gabinet psychologiczny, psychiatra, terapia