Gabinet Psychologiczny Agnieszka Piłat

ZOBACZ NA MAPIE

Gabinet Psychologiczny Agnieszka Piłat

 Gabinet Psychologiczny Agnieszka Piłat

Gabinet Psychologiczny Agnieszka Piłat Każdy z nas może doświadczać różnego rodzaju problemów emocjonalnych i osobistych, z którymi trudno sobie poradzić samodzielnie lub przy pomocy wsparcia bliskich. Wiele osób przeżywa trudności w związku małżeńskim/partnerskim, rodzinie, związane ze śmiercią bliskiej osoby, utratą pracy, wypaleniem zawodowym itp. Problemy te mogą przekraczać nasze możliwości przystosowawcze, nasilać doświadczanie przykrych emocji, powodować różnego rodzaju objawy psychosomatyczne. Możemy poczuć, że tracimy kontrolę nad własnym życiem, a wyjście z tej trudnej sytuacji bez pomocy z zewnątrz staje się niemożliwe. Niektóre z tych doświadczeń skłaniają do sięgnięcia po pomoc specjalisty.

Rodzaje terapii:

Psychoterapia indywidualna
Pracuje w nurcie poznawczo-behawioralnym oraz systemowym. Sesja indywidualna trwa 60 min. Pierwsze spotkanie zazwyczaj jest spotkaniem konsultacyjnym na którym wytycza się cele terapii, klient ma też możliwość przedstawienia swoich oczekiwań odnośnie terapii. Następnie tworzymy wspólny kontrakt terapeutyczny, który będzie obowiązywał obie strony podczas terapii. Na każdym etapie terapii zapewniona jest całkowita poufność i anonimowość.

Terapia rodzinna

Z rodzinami pracuje w nurcie systemowym.  Skupiamy się na zrozumieniu relacji i zależności jakie panują w rodzinie. Sesja rodzinna trwa 90 min. Terapia rodzinna niesie za sobą wiele korzyści, trudności są przedstawiane przez różne osoby w całkowicie inny sposób, można wychwycić trudności w komunikacji oraz pracować na relacji.

Terapia małżeństw i par

Terapia małżeńska to praca nad odbudowaniem lub zbudowaniem od nowa dobrej, bezpiecznej, zdrowej i satysfakcjonującej relacji między kobietą i mężczyzną. Każda z osób pozostająca w relacji wnosi  swoje postawy, oczekiwania i przyzwyczajenia.  Główny nacisk w terapii par kładę na odkrycie przyczyny kryzysu w związku oraz wyposażenie małżonków lub partnerów w konkretne narzędzia służące do rozwiązania zarówno tych zadawnionych, jak i bieżących trudności.

Agnieszka Piłat „Poznaj samego siebie ”  

Psycholog, gabinet psychologiczny, psychiatra, terapia