Kompleksowa Obsługa Biurowo-Administracyjna

ZOBACZ NA MAPIE

Kompleksowa Obsługa Biurowo-Administracyjna

Kompleksowa Obsługa Biurowo-Administracyjna

Kompleksowa Obsługa Biurowo-Administracyjna to specjaliści, którzy pomogą Ci prowadzić biznes! Oferta skierowana jest do mikro małych i średnich przedsiębiorstw. Świadczymy usługi mobilne dojazd do klienta, pomoc w załatwieniu wielu spraw, w jego imieniu.

Kompleksowa Obsługa Biurowo-Administracyjna to:

 • usługi sekretarskie i biurowe
 • obsługa biura mobilnego w siedzibie lub u klienta
 • obsługa administracyjno – biurowa twojej działalności.

Kompleksowa Obsługa Biurowo-Administracyjna oferuje usługi dla:

 • osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
 • spółek cywilnych
 • spółek osobowych (jawne, komandytowe i partnerskie)
 • spółek kapitałowych (z ograniczoną odpowiedzialnością)

Zalety współpracy:

 • prowadzenie ksiąg handlowych
 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • prowadzenie ewidencji ryczałtowych
 • prowadzenie rejestrów i rozliczeń podatku VAT
 • zgłoszenie pracowników do ZUS
 • kompletowanie i prowadzenie kartotek pracowniczych
 • sporządzanie listy płac i kart wynagrodzeń
 • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
 • sporządzanie oraz dostarczanie do ZUS oraz urzędu skarbowego obowiązkowych deklaracji i rozliczeń
 • sporządzanie deklaracji imiennych dla pracowników (RMUA)
 • sporządzanie rocznych informacji o uzyskanych dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych
 • przygotowanie umów o pracę, umów cywilnoprawnych (umowa o dzieło i umowa zlecenie)
 • sporządzanie świadectw pracy
 • sporządzanie deklaracji CIT, PIT, VAT, VAT UE
 • prowadzenie rozliczeń ZUS
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia
 • rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowego nabycia i dostaw towarów
 • reprezentowanie przedsiębiorstwa w urzędzie skarbowym i ZUS

Ponadto oferuję:

 • pomoc w zakładaniu firmy
 • wypełnianie dokumentów
 • sporządzanie wniosków o dotacje i dofinansowania (urząd pracy, ARiMR, Lokalne grupy działania, LAWP)
 • kompleksowe rozliczanie czasu pracy kierowców to jest:
 • przygotowanie ewidencji czasu pracy kierowców w oparciu o dane cyfrowe lub wykresówki, ręczne wpisy, karty drogowe, listy obecności itp..
 • raporty związane z naruszeniami kierowców w zakresie czasu jazdy, przerw i odpoczynków oraz czasu pracy kierowcy.
 • przygotowanie druków kar dyscyplinarnych dla kierowców.
 • rozliczanie podróży służbowych, krajowych i zagranicznych – wraz ze szczegółowym raportem.
 • rozliczanie płacy minimalnej dla poszczególnych krajów, gdzie wypłacenia minimalnego wynagrodzenia jest wymagane, wraz ze szczegółowymi raportami.
 • rozliczenie wynagrodzenia kierowcy zawierającego wszystkie wymagane przepisami prawa składniki.

organizacja spotkań biznesowych

Usprawnij funkcjonowanie Twojej działalności, papierkową robotę zostaw Nam.

Kompleksowa Obsługa Biurowo-Administracyjna, Podatki, księgowa,, rozliczenia firm, paw.