PAW Mobilne Biuro Rachunkowe

ZOBACZ NA MAPIE

PAW Mobilne Biuro Rachunkowe

PAW Mobilne usługi rachunkowe

PAW Mobilne usługi rachunkowe to specjaliści, którzy pomogą Ci prowadzić biznes! Oferta skierowana jest do mikro małych i średnich przedsiębiorstw. Świadczymy usługi mobilne dojazd do klienta, pomoc w załatwieniu wielu spraw, w jego imieniu.

Mobilne Biuro Rachunkowe to:

 • usługi sekretarskie i biurowe
 • obsługa biura mobilnego w siedzibie lub u klienta
 • obsługa administracyjno – biurowa twojej działalności.

Mobilne biuro rachunkowe oferuje usługi dla:

 • osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
 • spółek cywilnych
 • spółek osobowych (jawne, komandytowe i partnerskie)
 • spółek kapitałowych (z ograniczoną odpowiedzialnością)

Zalety współpracy:

 • prowadzenie ksiąg handlowych
 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • prowadzenie ewidencji ryczałtowych
 • prowadzenie rejestrów i rozliczeń podatku VAT
 • zgłoszenie pracowników do ZUS
 • kompletowanie i prowadzenie kartotek pracowniczych
 • sporządzanie listy płac i kart wynagrodzeń
 • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
 • sporządzanie oraz dostarczanie do ZUS oraz urzędu skarbowego obowiązkowych deklaracji i rozliczeń
 • sporządzanie deklaracji imiennych dla pracowników (RMUA)
 • sporządzanie rocznych informacji o uzyskanych dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych
 • przygotowanie umów o pracę, umów cywilnoprawnych (umowa o dzieło i umowa zlecenie)
 • sporządzanie świadectw pracy
 • sporządzanie deklaracji CIT, PIT, VAT, VAT UE
 • prowadzenie rozliczeń ZUS
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia
 • rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowego nabycia i dostaw towarów
 • reprezentowanie przedsiębiorstwa w urzędzie skarbowym i ZUS

Ponadto oferuję:

 • pomoc w zakładaniu firmy
 • wypełnianie dokumentów
 • sporządzanie wniosków o dotacje i dofinansowania (urząd pracy, ARiMR, Lokalne grupy działania, LAWP)
 • kompleksowe rozliczanie czasu pracy kierowców to jest:
 • przygotowanie ewidencji czasu pracy kierowców w oparciu o dane cyfrowe lub wykresówki, ręczne wpisy, karty drogowe, listy obecności itp..
 • raporty związane z naruszeniami kierowców w zakresie czasu jazdy, przerw i odpoczynków oraz czasu pracy kierowcy.
 • przygotowanie druków kar dyscyplinarnych dla kierowców.
 • rozliczanie podróży służbowych, krajowych i zagranicznych – wraz ze szczegółowym raportem.
 • rozliczanie płacy minimalnej dla poszczególnych krajów, gdzie wypłacenia minimalnego wynagrodzenia jest wymagane, wraz ze szczegółowymi raportami.
 • rozliczenie wynagrodzenia kierowcy zawierającego wszystkie wymagane przepisami prawa składniki.

organizacja spotkań biznesowych

Usprawnij funkcjonowanie Twojej działalności, papierkową robotę zostaw Nam.

Mobilne Biuro Rachunkowe, Podatki, księgowa,, rozliczenia firm, paw.