ROKA Biuro Usług Księgowych Karolina Skalińska

ZOBACZ NA MAPIE

ROKA Biuro Usług Księgowych Karolina Skalińska

ROKA Biuro Usług Księgowych Karolina Skalińska

ROKA Biuro Usług Księgowych Karolina Skalińska. Założenie i prowadzenie działalności gospodarczej w dzisiejszych czasach jest pracochłonne i wymagające. Przedsiębiorcy są zajęci bieżącymi sprawami i zazwyczaj nie mają czasu na spędzanie czasu w „papierach” i ciągłe studiowanie przepisów rachunkowych i podatkowych.

Posiadam kompetencje które pozwolą Ci spokojnie rozwijać biznes, podczas gdy ja zajmie się całą obsługą rachunkową, podatkową oraz kadrową.

USŁUGI KSIĘGOWE

 • prowadzenie ksiąg handlowych, książki przychodów i rozchodów, ewidencji zryczałtowanej
 • sporządzanie deklaracji podatkowych
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia
 • przygotowywanie raportów na potrzeby banków i innych instytucji

OBSŁUGA KADROWO-PŁACOWA

 • sporządzanie miesięcznych list płac pracowników
 • sporządzanie deklaracji i raportów do ZUS
 • przesyłanie deklaracji do ZUS elektronicznie przy pomocy podpisu kwalifikowanego
 • sporządzanie umów o pracę, zlecenia, o dzieło, świadectw pracy
 • przygotowywanie rocznych rozliczeń podatkowych do US (PIT-4R, PIT-11 i innych)
 • prowadzenie spraw kadrowych (urlopy, chorobowe i inne)
 • sporządzanie zaświadczeń dla pracowników, druków ZUS RMUA i innych

Zapraszamy do współpracy.

Księgowy, księgowa, usługi biurowe, ROKA