WĘGRZYN Biuro Rachunkowe Sp. z o.o.

ZOBACZ NA MAPIE

WĘGRZYN Biuro Rachunkowe Sp. z o.o.

WĘGRZYN Biuro Rachunkowe Sp. z o.o.

WĘGRZYN Biuro Rachunkowe Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu Lubelskim ,ul Południowa 20 , powstało z przekształcenia Biura Usług Księgowych Węgrzyn Wiesława , działamy na rynku od 2000 r.
Prowadzimy działalność księgową i rachunkową na terenie Opola Lubelskiego, Puław, Kraśnika , Lublina jak również innych ościennych województwach . Spełniamy wszystkie wymogi przewidziane prawem potrzebne do świadczenia szerokiego wachlarza usług księgowych. Na co dzień realizuje je wyspecjalizowany zespół na czele z wszechstronnie wykształconym Głównym Księgowym. Posiada on m.in. dyplom magistra w zakresie ekonomii i finansów przedsiębiorstw oraz obligatoryjną licencję Ministra Finansów. (Certyfikat Ministra Finansów Nr 4213/2003.)
Biuro oferuje kompleksowe usługi dla podmiotów gospodarczych w zakresie księgowości oraz administrowania kadrami i płacami. Obsługujemy spółki prawa handlowego, spółki cywilne, jednoosobowe działalności gospodarcze, a także stowarzyszenia, fundacje, związki zawodowe i wspólnoty mieszkaniowe.
Polityką firmy jest umiejętność dopasowania oferowanych przez nas usług do zmieniających się potrzeb i oczekiwań Klientów oraz ponoszeniu odpowiedzialności za sprawy Klienta.
Przedstawione usługi są skierowane i szczególnie atrakcyjne dla firm (przedsiębiorców), których wewnętrzna polityka preferuje wykorzystanie obsługi księgowej, bądź kadrowo-płacowej przez zewnętrzną firmę pozwalającą w pełni zagwarantować merytoryczny profesjonalizm.

Zapewniamy kompleksowe usługi w następującym zakresie:
usługi księgowe (outsourcing księgowy), w tym współpraca na zasadzie księgowości online – pomagamy zracjonalizować wydatki z jednoczesnym obniżeniem zobowiązań podatkowych;
prowadzenie ksiąg handlowych wszystkie wymagane przepisami ewidencje księgowe (księgi główne, pomocnicze, ewidencja środków trwałych, ewidencja wyposażenia, ewidencje podatku od towarów i usług );
sporządzenie raportów (rocznych i miesięcznych);
obsługa pracowników;
prowadzenie książki przychodów i rozchodów
ewidencja kosztów i przychodów;
przygotowanie planu amortyzacji oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych;
obsługa pracowników;
rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych;
roczne rozliczenie działalności gospodarczej.
prowadzenie ewidencji ryczałtowych
ewidencje podatku od towarów i usług;
ewidencję przychodów;
obsługa pracowników;
rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych;
ewidencję środków trwałych i wyposażenia.
administrowanie kadrami i płacami specyficznym rodzajem świadczonych usług, jest prowadzenie dla firm obsługi w zakresie kadr i wyliczania wynagrodzeń. Mam doświadczenie w prowadzeniu spraw kadrowo-płacowych dla firm zatrudniających od kilkunastu do kilkuset pracowników. Zakres prac obejmuje m.in.:
-sporządzanie list płac, sporządzanie deklaracji PIT i ZUS,
-prowadzenie akt osobowych, kart wynagrodzeń i dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy,
-prowadzenie ewidencji urlopów i zwolnień lekarskich
-ustalanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek ZUS,
sporządzanie rocznych informacji o uzyskanych dochodach oraz pobranych zaliczkach nana podatek dochodowy od osób fizycznych.
• doradztwo gospodarcze i podatkowe (doradzamy przy zakładaniu i przekształcaniu działalności, opracowujemy biznes plany i niezbędne dokumenty na potrzeby prowadzonej działalności, doradzamy w kwestiach prawa pracy, spraw finansowych i zagadnień prawnych).
Zapraszamy do kontaktu.

 

 

 

Księgowy, księgowa, usługi biurowe, usługi rachunkowe,