Biuro Usług Księgowych Wiesława Węgrzyn

ZOBACZ NA MAPIE

Biuro Usług Księgowych Wiesława Węgrzyn

Biuro Usług Księgowych Wiesława Węgrzyn

Biuro Usług Księgowych Wiesława Węgrzyn w Opolu Lubelskim oferuje kompleksowe usługi dla podmiotów gospodarczych w zakresie księgowości oraz administrowania kadrami i płacami. Obsługujemy spółki prawa handlowego, spółki cywilne, jednoosobowe działalności gospodarcze, a także stowarzyszenia, fundacje, związki zawodowe i wspólnoty mieszkaniowe.

Polityką firmy jest umiejętność dopasowania oferowanych przez nas usług do zmieniających się potrzeb i oczekiwań Klientów oraz ponoszeniu odpowiedzialności za sprawy Klienta.

Przedstawione usługi są skierowane i szczególnie atrakcyjne dla firm (przedsiębiorców), których wewnętrzna polityka preferuje wykorzystanie obsługi księgowej, bądź kadrowo-płacowej przez zewnętrzną firmę pozwalającą w pełni zagwarantować merytoryczny profesjonalizm.

Zapewniamy kompleksowe usługi w następującym zakresie:

 • usługi księgowe (outsourcing księgowy), w tym współpraca na zasadzie księgowości online – pomagamy zracjonalizować wydatki z jednoczesnym obniżeniem zobowiązań podatkowych;
 • prowadzenie ksiąg handlowych   wszystkie wymagane przepisami ewidencje księgowe (księgi główne, pomocnicze, ewidencja środków trwałych, ewidencja wyposażenia, ewidencje podatku od towarów i usług );
  sporządzenie raportów (rocznych i miesięcznych);
  obsługa pracowników;
 • prowadzenie książki przychodów i rozchodów
  ewidencja kosztów i przychodów;
  przygotowanie planu amortyzacji oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych,  wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych;
  obsługa pracowników;
  rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych;
  roczne rozliczenie działalności gospodarczej.
 • prowadzenie ewidencji ryczałtowych
  ewidencje podatku od towarów i usług;
  ewidencję przychodów;
  obsługa pracowników;
  rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych;
  ewidencję środków trwałych i wyposażenia.
 • administrowanie kadrami i płacami specyficznym rodzajem świadczonych usług, jest prowadzenie dla firm obsługi w zakresie kadr i wyliczania wynagrodzeń. Mam doświadczenie  w prowadzeniu spraw kadrowo-płacowych dla firm zatrudniających od kilkunastu do kilkuset pracowników. Zakres prac obejmuje m.in.:
  -sporządzanie list płac, sporządzanie deklaracji PIT i ZUS,
  -prowadzenie akt osobowych, kart wynagrodzeń i dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy,
  -prowadzenie ewidencji urlopów i zwolnień lekarskich
  -ustalanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek ZUS,
  sporządzanie rocznych informacji o uzyskanych dochodach oraz pobranych zaliczkach nana podatek dochodowy od osób fizycznych.
 • doradztwo gospodarcze i podatkowe (doradzamy przy zakładaniu i przekształcaniu działalności, opracowujemy biznes plany i niezbędne dokumenty na potrzeby prowadzonej działalności, doradzamy w kwestiach prawa pracy, spraw finansowych i zagadnień prawnych).

Zapraszamy do kontaktu.

Księgowy, księgowa, usługi biurowe, usługi rachunkowe,