Badania Dla Kierowców Opole Lubelskie VIVAMED

ZOBACZ NA MAPIE

Katalog firm

Badania Dla Kierowców Opole Lubelskie VIVAMED

Badania Dla Kierowców Opole Lubelskie VIVAMED

Badania Dla Kierowców Opole Lubelskie VIVAMED
Badania lekarskie:

– osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami kategorii:

– osoby przedłużające ważność prawo jazdy kat. AM,A1,A2,A,B1,B,B+E i T,C1,C1+E,C,C+E,D1,D1+E,D I D+E

– osoby występujące o zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne albo o przedłużenie ważności tego dokumentu,

 

Badania psychologiczne:

– osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami kategorii:

– osoby ubiegające się o przywrócenie uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii:

– osoby przedłużające ważność prawo jazdy kategorii:

– osoby które uczestniczył w wypadku drogowym, w następstwie którego inna osoba poniosła śmierć lub doznała obrażeń

– osoby kierujące motorowerem, pojazdem silnikowym lub tramwajem, jeżeli:

– osoby występujące o zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne albo o przedłużenie ważności tego dokumentu,

 

Zapraszamy do rejestracji telefonicznej oraz bezpośrednio w przychodni.

Badania dla Kierowców, zaświadczenia